Regeringen går vidare med förslag om ensamkommande – trots lagrådets hårda kritik

Regeringen har nu lämnat in en proposition om att ensamkommande ungdomar ska ha möjlighet att gå klart gymnasiet – trots att lagrådet inte tillstyrkte förslaget och skrev att ”gränsen är nådd för hur lagstiftning kan utformas”.  Om förslaget får gehör i riksdagen träder det i kraft redan 1 juli i år.